bg-(3)

BẢNG GIÁ XE

TÊN XE PHIÊN BẢN GIÁ XE Ô TÔ  
Honda CRV 1.5 E 998,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
Honda CRV 1.5 G 1,048,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
Honda CRV 1.5 L 1,118,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
Honda CRV 1.5 LSE 1,138,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
           
Honda City 1.5 G 559,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
Honda City 1.5 L 589,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
Honda City 1.5 RS 609,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
Honda CIVIC 1.8 E 730,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
Honda CIVIC 1.5 G 770,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
Honda CIVIC 1.5 RS 870,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
HONDA ACCORD 1.5 Turbo TRẮNG 1,329,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
HONDA ACCORD 1.5 Turbo 1,319,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
Honda H-RV RS Đỏ/Trắng/Bạc 876,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
Honda H-RV RS Đen/Xám 871,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
Honda H-RV L Đỏ/Trắng/Bạc 831,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
Honda H-RV L Đen/Xám 826,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ